Bhutan

12. Oldest Tzong wm.jpg10. Bhutanese Boy wm.jpg101. Sweet Nun wm.jpg102. Four Nuns wm.jpg102. Indigo Interior wm.jpg103. The guides wm.jpg11. Oldest Tzong wm.jpg13. Monk in doorway wm.jpg14. Bhutanese Children wm.jpg14. Woman & Cat wm.jpg16. Prayer Flags wm.jpg17. Himalaya W wm.jpg18. Murals wm.jpg19. Monks on Stairway wm.jpg21. Monk on the Roof wm.jpg23. Monk on stairway wm.jpg23. Stairway wm.jpg25. Monk in window wm.jpg27. Monk Boy wm.jpg28. Prayer Wheel wm.jpg29. Flutes wm.jpg30. Woman praying wm.jpg31. Playing Horns wm.jpg32. Temple wm.jpg33. 14,000 ft wm.jpg34. Children of Ura wm.jpg35. Looking at the camera wm.jpg37. Washing wm.jpg38. Girl & Baby wm.jpg38. Prayer wheel with Man wm 2.jpg40. The Walker wm.jpg45. Himalaya Pass 4 wm.jpg5. Gentle man wm.jpg53. Boy w flutewm.jpg54. Man w golden prayer wheel wm.jpg60. Golden Prayer Wheel wm.jpg7. Child sitting wm.jpg85. Monk in Monastery wm.jpg9. Top of the pass wm.jpg92. Back door wm.jpg96. Dance of Treasure wm.jpg96. Festival Entrance wm.jpg97. Cast out Misfortune wm.jpg99. Interior Tzong wm.jpgThree Monks & Cat.jpg